In een eerste gesprek beginnen we met het inventariseren van de persoonlijke wensen van de overledene en die van u. Daarna bespreken we het leven van degene van wie afscheid genomen moet worden. Wie was hij of zij? Wat heeft hij of zij voor u betekend? Hoe doen we recht aan zijn of haar leven?

Ik schrijf daarna een levensverhaal en maak eventueel een tweede afspraak om dit met u door te nemen.

Na de plechtigheid ontvangt u de uitgesproken tekst(en) in een map.