Vanuit mijn achtergrond en ervaring kan ik ook een afscheidsplechtigheid bieden waarbij religieuze elementen een plek krijgen. Dit gaat altijd in overleg. Samen zoeken we naar een passende vorm die recht doet aan de overledene en aan de nabestaanden.